logo kancelaria prawna Jurysta Andrychów

Wiedza
i doświadczenie

Zespół Radców Prawnych „Jurysta” w Andrychowie jest kancelarią prawną obecną na rynku od 1988r., którą tworzą doświadczeni profesjonaliści, świadczący pomoc prawną na wysokim poziomie.

Kancelaria prawna Jurysta w Andrychowie ilustracja

Zakres usług

Oferujemy pomoc prawną z zakresu różnych dziedzin prawa, a w sprawach spornych zastępstwo radcy prawnego przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej (w tym w sprawach podatkowych i celnych), zaś przedsiębiorcom także kompleksową, stałą obsługę prawną.

W ramach tej działalności udzielamy porad i opinii  prawnych, opracowujemy projekty umów i różnego rodzaju dokumentów (pism urzędowych, statutów, regulaminów, wniosków, itp.).

Pomagamy również w wyborze optymalnej formy prawnej i organizacyjnej prowadzenia przedsiębiorstwa, określenia jego struktury, zakresu kompetencji organów, sposobu reprezentacji i działania w obrocie gospodarczym, przy uwzględnieniu odpowiedzialności właścicieli i osób zarządzających, a także obowiązujących przepisów podatkowych i innych. 

Świadczymy doradztwo i nadzór prawny przy transakcjach, których przedmiotem są przedsiębiorstwa lub nieruchomości. Przeprowadzamy także  przekształcenia, łączenia, podziały i likwidacje podmiotów gospodarczych  i świadczymy doradztwo prawne związane z tymi procesami.

Kancelaria Prawna Jurysta w Andrychowie
Jurysta ilustracja 03

Prowadzimy  różnego rodzaju sprawy przed wszystkimi sądami i innymi organami orzekającymi.

Tytułem przykładu można wymienić sprawy:

– o zapłatę, w tym windykację należności oraz zapłatę odszkodowań  np. z wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych,

– o rejestracje spółek i wszelkich zmian danych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, a także z zakresu sporów korporacyjnych np. o uchylenie lub unieważnienie uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników lub walnym zgromadzeniu, o rozwiązanie spółki, o wyłączenie wspólnika,

– o rozwód/separację, podział majątku dorobkowego, ustalenie /zaprzeczenie ojcostwa, alimenty,

– o przywrócenie do pracy i zapłatę odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, a także innych świadczeń pracowniczych,

o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, zapłatę zachowku,

– o ustanowienie służebności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie,

o restrukturyzację lub upadłość przedsiębiorstwa, albo zawarcie układu z wierzycielami,

 o ochronę praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, a także patentów na wynalazki,

–  naruszenia zasad uczciwej konkurencji lub praw ochronnych,

Zapewniamy także doradztwo prawne w przypadku kontroli podatkowej oraz zastępstwo przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Sporządzamy również wnioski o wydanie interpretacji podatkowych lub kwalifikacji taryfowych (celnych) w indywidualnych sprawach.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

ikonka telefon
33 870 28 06 – Andrychów
33 845 50 10 – Kęty
ikonka wiadomość
ikonka znacznik

Andrychów

ul. Brzegi 5a/18
34-120 Andrychów

ikonka znacznik

Kęty

ul. T. Kościuszki
32-650 Kęty

Copyright 2023 Jurysta
Scroll to Top